Thales Freitas

Thales Freitas
CEO Bitso Brasil

SPEAKER
Thales Freitas
CEO Bitso Brasil